Contacte: redaccio@portaenrere.cat

Ciutat L’Ajuntament admet que no té cap control sobre els locals cedits gratuïtament a entitats i...

Comentaris (0) /

Escrit per:

«Ens sentim enganyats i menyspreats per l’Ajuntament de Tarragona. Durant anys hem pagat uns diners a una associació de veïns que legalment no podia cobrar-nos per l’espai que ocupàvem i ara el consistori, en lloc de sancionar l’esmentada associació, ens deixa a nosaltres al carrer. El món al revés». Albert Ruiz, president del Club Diògenes, està indignat. Aquesta associació sense ànim de lucre creada l’any 2012 amb l’objectiu de fomentar els jocs de rol a la ciutat i que compta amb 50 membres actius se sent clarament perjudicada per la pràctica irregular, per no dir il·legal, d’una associació de veïns, l’AV de la Part Alta, que durant anys els ha cobrat en concepte de lloguer per cedir-los un espai del local que ocupen, propietat de l’Ajuntament de Tarragona. «Anualment no són molts diners, però si ho mirem des que vam entrar allí, ja és una altra cosa, i més quan t’adones que ells no ens podien cobrar res perquè no estan autoritzats a fer-ho. Ens vam adonar que alguna cosa rara hi passava quan ens van voler apujar molt el preu de lloguer que pagàvem. Quan els hi vam dir que no, ens van respondre que anàvem al carrer», explica.

«En cap cas, les associacions de veïns poden llogar els espais que ocupen. No ho poden fer», respon  l’Ajuntament de Tarragona a Porta Enrere quan aquest mitjà es va dirigir al consistori per saber si realment les entitats poden rellogar els espais. Per tant, si l’Associació de Veïns Part Alta va cobrar al Club Diògenes durant tots aquests anys, ho va fer de forma il·legal.

El Club Diògenes va posar-se en contacte amb l’AV Part Alta al cap de poc temps de la seva fundació, l’any 2012. «Coneixíem una persona que hi tenia contacte i com que necessitàvem un lloc per fer la nostra activitat, vam anar a parlar-hi. Hi som des del 2012 i durant els tres primers anys ens van cobrar 60 euros al mes per disposar d’un espai tres hores a la setmana. Deien que era per les despeses de la llum i l’aigua, però nosaltres no gastàvem tant [segons l’Ajuntament, els subministraments, aigua i llum, per exemple, els han de pagar les entitats que ocupen els locals que el consistori els ha cedit]», diu Ruiz. Els 720 euros l’any que pagaven des del 2012 es van convertir en 800 a partir del 2015 i a mitjans de l’any passat el president de l’AV de la Part Alta, Manel Rovira, els va comunicar que a partir de l’1 de gener del 2019 la tarifa canviaria  i haurien de pagar 1.200 euros l’any.

«El preu que ens proposaven suposava el 50% del nostre pressupost i aleshores vam decidir anar a l’Ajuntament a demanar algun tipus d’ajuda o petita subvenció per tal de continuar fent la nostra activitat i no haver d’incrementar les quotes als nostres socis. Vam presentar el nostre projecte a les regidories de Cultura, Béns i Relacions Ciutadanes i va ser aleshores quan vam saber que l’Associació de Veïns Part Alta no ens podia cobrar res per utilitzar el local», recorda.

«No sabia que existia una associació que jugava a coses d’aquestes a Tarragona fins que no van venir a veure’m», admet Josep Maria Milà, regidor de Béns i Urbanisme. Milà assegura que es va reunir, com a mínim, un parell de vegades amb els representants del Club Diògenes per tal de trobar una sortida al problema que tenien. «A finals de novembre [del 2018] van venir per si podíem cedir-los un espai, i els hi vaig dir que intentaríem trobar-los un lloc. En una segona reunió els hi vaig dir que no era tan fàcil perquè fer-ho per associacions de veïns o entitats veïnals, sí, però per a un grup que juga a jocs d’aquest tipus…». Amb tot, el regidor Milà confirma allò que l’Ajuntament ja havia manifestat a Porta Enrere, que no es pot cobrar res per l’ús d’un espai que l’Ajuntament ha cedit a les entitats. «Em van dir que estaven a l’AV de la Part Alta i que els hi pagaven 800 euros l’any però que ara els hi apujaven. Jo els hi vaig respondre que no podia ser, que no era normal que els hi demanessin diners», afirma.

Milà assegura que va explicar el cas en una comissió informativa amb la resta de partits polítics i que, a més, es va reunir amb el president e l’AV de la Part Alta per aclarir el cas. «A la comissió ho vaig explicar com si fos una anècdota, no com un cas de prevaricació, perquè estem parlant de pocs diners, 800 euros l’any. Després, li vaig dir al president [de l’AV Part Alta] que no podia cobrar a ningú i que allò s’havia d’acabar, que no ho fes més. Ell em va respondre que d’acord, que aleshores trencaria la relació amb aquells nois».

No deixa de sorprendre que Milà tregui ferro al cas amb l’excusa que «són pocs diners» quan resulta que, tot sumant les quantitats que Diògenes va pagar a l’AV Part Alta, la xifra s’enfila per sobre dels 5.000 euros. Tot i això, al final, el regidor es va limitar a dir-li al president de l’esmentada associació de veïns que «no ho fes més» en lloc de sancionar-lo.

L’absència de control de l’Ajuntament

El cas entre el Club Diògenes i l’Associació de Veïns de la Part Alta provoca una pregunta immediata: es tracta d’un cas aïllat o és una pràctica habitual? De fet, Porta Enrere ha pogut saber que altres associacions de veïns també cobren per cedir els espais que l’Ajuntament els ha concedit. Així, per exemple, l’Associació de Veïns del Barri del Port lloga el local que ocupa al carrer Reial perquè s’hi puguin fer reunions de comunitats de propietaris a canvi de 50 euros. Això, també estaria prohibit. Milà, però, desconeix si aquests fets es repeteixen a altres associacions o entitats: «Si hi ha alguna associació de veïns que estigui fent el mateix? No ho sé. Tenim un fotimer d’edificis però no disposem de cap servei d’inspecció per a anar a veure què es fa o es deixa de fer als immobles. No tenim un servei d’inspecció vigilant a veure si es cobren les coca-coles o no», diu amb ironia i remata: «Posats a preguntar, tampoc sé què es fa a les seus dels partits polítics».

La quantitat que l’Ajuntament de Tarragona destina a les subvencions d’associacions de veïns de la ciutat és considerable. De fet, segons les dades oficials que consten en els llistats de l’Ajuntament, el total d’aquestes subvencions per a associacions de veïns els anys 2016 i 2017 va ser de 306.181,08 euros.  I el total que el consistori ha destinat a aquesta partida des del 2015 al 2019 inclòs, és de més de 800.000 euros.

«Ningú pot rellogar res sense l’autorització del propietari. Jo soc l’amo, soc el responsable de Béns», diu Josep Maria Milà que, però, admet que l’Ajuntament no té cap mena de control per saber si les associacions o entitats que ocupen locals cedits per l’Ajuntament de Tarragona fan un bon ús d’aquests espais: «L’Ajuntament dona autorització a una associació de veïns legalment constituïda i aquesta entitat ha de ser responsables d’actuar correctament. No hi ha una inspecció per anar a veure què passa allí. Són lliures de fer el que consideren convenient sempre que no facin res irregular. No pot ser que relloguin locals. S’hauria d’avisar l’amo [és a dir, Milà, tal com ell s’ha autoproclamat] i dir: què ho podem fer això?».

Segons el regidor de Béns, abans de la seva arribada a la regidoria no hi havia cap mena d’ordre en aquest apartat: «Històricament hi ha molts edificis municipals que estan ocupats per castellers, esbarts dansaires, gralles i altres. Aleshores es donaven les claus a aquestes entitats amb un paper o sense paper [en el sentit d’un conveni]. Ara, des de fa quatre anys, intentem regularitzar aquesta situació, posar ordre. Les AAVV s’han de fer càrrec de les despeses d’aigua i llum i, de vegades, si és un immoble subjecte a IBI, també. És un tema de regularització d’una situació que era sovint paternalista, aquí tens la clau i actua».

Però aquest «ordre» del qual parla el regidor Milà és molt subjectiu. De fet, el mateix Milà admet que fins ara les associacions de veïns no justificaven les seves despeses per a seguir cobrant la subvenció. De fet, l’esmentada justificació es va plantejar ara, tot just arran del cas Diògenes: «S’ha demanat, tot i que això no ho porto jo, que les subvencions es donin només si les entitats justifiquen les despeses. Això és un gran avenç en relació als últims anys [estem a l’any 2019, cal recordar-ho]. Avui en dia, la gent ha de justificar on s’han gastat els diners». I afegeix: «Ara cal justificar la subvenció amb una comptabilitat com Déu mana, a moltes associacions els hi haurà costat molt fer aquests papers».

De fet, tal com ha pogut saber aquest mitjà, el consistori va decidir organitzar una reunió amb totes les associacions de veïns per tal d’explicar-los com s’havien de justificar les despeses, una reunió que, segons algunes fonts consultades, no s’havia fet mai.

Porta Enrere ha volgut saber si l’actuació irregular de l’AV de la Part Alta, pel fet de cobrar quan no ho havia de fer, li podria suposar algun tipus de sanció per part de l’Ajuntament i Milà va respondre: «L’Ajuntament, com que té coneixement d’això, ja considerarà si és motiu de sanció, però estem parlant només de 800 euros l’any. Ara, si la xifra que pagaven no corresponia amb la despesa que feien, no ho sé. Si l’associació [AV Part Alta] ha de deixar de cobrar la subvenció o no és un tema que no és de la meva competència. No sé si hi ha un procediment obert en aquest sentit».

Ferrando es renta les mans

«Jo atenc a tothom que em demana visita. Vaig rebre el Club Diògenes amb tota l’amabilitat del món. Em van demanar una reunió per escrit i, quan ens vam veure, em van explicar el seu cas, que desconeixia completament», diu Elvira Ferrando, regidora de Relacions Ciutadanes. Segons la regidora, va derivar el Club Diògenes al departament de Béns, que és l’encarregat dels locals municipals. Amb tot, Ferrando admet que ella és la que s’ocupa del tema de les subvencions. «El meu departament s’ocupa de les subvencions, si les entitats justifiquen degudament les despeses que diuen que tenen. En aquest cas, em sembla una irregularitat que hem d’esbrinar quin és el seu abast. Si es confirma aquesta situació, s’obriria un expedient i es passaria a intervenció i fiscalització per a una possible sanció», diu Ferrando, que en el moment que va parlar amb Porta Enrere, encara no havia parlat amb l’AV de la Part Alta. «Si hi hagués algun tipus d’irregularitat (cobrar lloguers), seríem molt contundents perquè hem de ser molt curosos amb els diners públics. Això podria comportar, fins i tot, perdre la subvenció, tal com consta a les bases per accedir a les subvencions», explica la regidora, que indica a aquest periodista que «tot aquest tema [el conflicte entre el Club Diògenes i l’AV Part Alta pel local] correspon al senyor Milà» i, en cas d’una possible sanció, a fiscalització, al departament d’Hisenda i Economia, responsabilitat del regidor Pau Pérez.

Porta Enrere va sol·licitar parlar amb Pau Pérez però aquest va declinar donar explicacions sobre les possibles actuacions del consistori envers  un cas de mal ús dels recursos públics.

«El fet que aquesta associació de veïns cobrés un lloguer al Club Diògenes seria motiu per a la rescissió de la cessió del local de l’Ajuntament a l’Associació de Veïns de la Part Alta», assegura l’advocat Carles Perdiguero.

Les dades oficials que consten en els llistats de l’Ajuntament mostren que l’AV de la Part Alta va rebre en concepte de subvenció, els anys 2016 i 2017, un total de 3.237,82 euros per ocupar un espai, el primer pis de la finca que es troba al costat del Portal de Sant Antoni i que té un valor de 200.690 euros, tal com consta en el document de concessió per part del Departament de Béns a l’Associació de Veïns Part Alta i que està signat el 30 de juliol del 2008.

«L’AV de la Part Alta està perfectament assentada, amb autorització i tota la pesca», afirma Josep Maria Milà per reforçar el paper de l’associació. Però,  tal com ha pogut saber Porta Enrere, l’AV Part Alta està pràcticament inactiva. Segons han confirmat diferents socis de l’esmentada associació, fa uns sis anys que l’AV Part Alta no cobra les quotes als seus associats.  Aquest període correspon gairebé a l’entrada del Club Diògenes al seu local.

Els àudios que demostren la il·legalitat

De fet, Porta Enrere ha tingut accés a un àudio on la secretària de l’associació (filla d’una vocal de la junta de l’AV Part Alta —la tresorera és, a més, filla de Manel Rovira—, és a dir, dues famílies controlen l’entitat) admet que no s’estan convocant eleccions de fa temps i que això representaria una possible il·legalitat. La inactivitat de l’AV Part Alta queda palesa quan aquesta mateixa persona reconeix que no hi ha moviment a l’associació més enllà d’anar a alguna reunió i aparèixer a la premsa quan se’ls demana però hi ha el perill de perdre el local per aquesta inactivitat: «Si s’eliminés l’associació, ens prendrien el local». En el mateix arxiu d’àudio, es demana al Club Diògenes que es quedin (pagant la quota, clar) perquè si al final l’AV Part Alta desapareix perquè no es convoquen eleccions o perquè ningú vol agafar el relleu, el Club podria mantenir el local, sempre sota l’autorització prèvia de l’Ajuntament.

En un altre àudio, la secretària admet que «cobrar diners per estar al local és il·legal i compartir despeses tampoc es pot fer si no està estipulat», i esmenta un contracte amb els Geganters del Carrer Merceria que ocupen «el pis de baix» de l’associació. Porta Enrere ha intentat posar-se en contacte amb els esmentats Geganters, sense èxit.

En un últim àudio, la tresorera assegura que el president Manel Rovira «no vol mantenir la relació de l’AV Part Alta amb el Club Diògenes […] El regidor [Josep Maria Milà] li va dir [a Manel Rovira] que el que podia fer era continuar amb la relació d’activitats o deixar-la de tenir perquè el local és de l’Ajuntament cedit a l’Associació i ja tenim un acord amb els del Carrer Merceria que sempre ha funcionat molt bé pel que fa a l’espai i a consums i tot, mai hi ha hagut cap problema perquè tenim un acord escrit que està a l’Ajuntament». Per tant, el consistori, personificat en Josep Maria Milà, s’hauria limitat a dir que l’AV Part Alta no podia continuar amb aquella situació però en cap cas es va plantejar sancionar l’associació pel seu comportament irregular. A més, el consistori seria conscient que l’AV Part Alta cobraria, pels mateixos conceptes que paga Diògenes, dels Geganters i l’Associació de Veïns del Carrer Merceria.

En aquest últim àudio, a més, la tresorera retreu al Club Diògenes el fet que els seus membres hagin decidit denunciar la situació que vivien a l’Ajuntament i a la resta d’agrupacions polítiques del consistori. «Que hàgiu parlat de nosaltres a tècnics de l’Ajuntament i a polítics, no ens ha agradat», diu.

La despreocupació i la inacció de l’Ajuntament sobre la bona gestió d’aquests equipaments públics recorda molt un cas que Porta Enrere va destapar fa alguns mesos, aquell que parlava de la gestió dels camps de futbol municipals, que es feien servir com a fonts d’ingressos privades fins que l’Ajuntament, de la mà de la regidora d’Esports Elisa Vedrina va decidir posar punt final a una pràctica del tot i irregular que s’havia perllongat durant dècades i que hauria proporcionat grans beneficis a molts clubs.

L’opacitat en l’accés a la informació pública

Porta Enrere va demanar a l’Ajuntament la relació de locals que el consistori cedeix a les diferents entitats. També va demanar, perquè així ho va admetre l’Ajuntament, la relació de locals que el consistori lloga per després cedir-los a algunes entitats. Com això últim resultava sorprenent, aquest mitjà va insistir en aquest punt però l’Ajuntament, tot i assegurar en un inici que es facilitaria la informació, ahir va dir que no ho faria perquè, segons es va informar a aquest mitjà, «els departaments estan desbordats de feina». Es tracta d’un altre cas de falta de transparència del govern municipal que va arribar al seu màxim, fins ara, quan va decidir interposar un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre una resolució de la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública (GAIP) que donava la raó a Porta Enrere a l’hora de conèixer el detall de la venda d’entrades de la cerimònia d’inauguració dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. De fet, de totes les peticions d’informació mitjançant la llei de Transparència fetes a l’Ajuntament de Tarragona, més del 70% acaben a la GAIP perquè el consistori no facilita la informació demanada o bé ho fa de forma molt parcial, un fet preocupant a l’hora de valorar el nivell de transparència del govern de la ciutat.

La possible signatura falsificada

«El club Diògenes tampoc va demanar factures, era un acord verbal amb un document escrit entre ells però ni uns van fer factura ni els altres van demanar rebuts. Que paguessin ens ho diuen ells», diu Josep Maria Milà en relació al pagament de 800 euros per part del Club Diògenes a l’AV Part Alta. La manifestació de Milà sembla posar en dubte aquest fet tot i que el mateix regidor admet, alhora, que el president de l’AV Part Alta, Manel Rovira, reconeix que havien existit els pagaments.

De fet, els documents als qual ha tingut accés Porta Enrere demostren que existien una sèrie de convenis on s’estipulaven les quantitats dels pagaments i on, a més, s’especificava, en una de les clàusules, que s’havia de fer factura o rebut després de cada pagament. Però això no va succeir mai. «El senyor Rovira no volia tan sols ni que féssim transferències bancàries, li donàvem en mà», diu Albert Ruiz.

A la documentació, a més, hi ha un fet preocupant.  En una acta sobre l’elecció de la junta de l’AV Part Alta el mes de novembre del 2012, figura el nom d’Albert Ruiz i la seva signatura com a membre de la mesa electoral. Segons Ruiz, aquella no és la seva signatura, tal com es pot veure en la comparació entre la firma del conveni i l’esmentada acta.

  • Signatura d'Albet Ruiz autèntica
  • Signatura d'Albert Ruiz suposadament falsificada

«Em van obligar a fer-me soci de l’Associació de Veïns per tal d’accedir a tenir un espai com a Club. Com a soci, fa anys que no rebo cap tipus de convocatòria a cap assemblea ni res, ni em consta que hi hagi cap tipus d’activitat veïnal a l’associació», assegura Ruiz. Segons el president del Club Diògenes, el manteniment de l’edifici per part de l’AV Part Alta de Tarragona era inexistent i havien de ser els membres de Diògenes qui s’encarreguessin d’aquest tema (teulada en mal estat, lavabo que no funcionava, etc), avisant el president de l’associació, Manel Rovira, de qualsevol incidència o, fins i tot, arreglant-la ells mateixos. De fet, segons alguns socis, l’única activitat de l’AV Part Alta ha estat obrir el local per a veure els focs artificials de l’estiu des del terrat.

Porta Enrere s’ha posat en contacte amb el president de l’AV Part Alta i aquest, via telefònica, ha dit que no «tenia present» el cas que aquest periodista li indicava sobre la problemàtica amb el Club Diògenes. Rovira no ha volgut continuar parlant i ha penjat el telèfon argumentat que estava ocupat i ha demanat que Porta Enrere el truqués més tard. Quan aquest periodista ho ha fet, només ha pogut escoltar el contestador del telèfon mòbil del president.

Sense local

Arran de tota aquesta situació, els membres de Club Diògenes van dirigir-se a l’Ajuntament per demanar un nou lloc on fer la seva activitat. «Som una associació sense ànim de lucre que cada dia creix més, crec que tenim els mateixos drets que la resta», diu Albert Ruiz. Així, el regidor Josep Maria Milà va organitzar ahir una reunió entre Club Diògenes i la Federació d’Associacions de Veïns Siglo XXI de Tarragona, amb l’objectiu que ambdues entitats compartissin un mateix local, situat a l’avinguda d’Andorra. «Moltes associacions són reticents a compartir l’espai. Nosaltres, però, fomenten que es comparteixin els locals», assegura Milà.

La reunió, però, no va anar bé. Siglo XXI no es va mostrar disposada a compartir el local proposat i això obligarà previsiblement l’Ajuntament a moure fitxa una altra vegada. «Nosaltres no tenim res en contra dels nois del Club Diògenes, entenem que si ara s’han quedat sense local, en necessitin un, però nosaltres fa dos anys que vam demanar el local que ara ens obliguen a compartir. Ara que veiem que el podem tenir, resulta que no serà només per a nosaltres. Som una federació d’associacions i representem un munt d’entitats, necessitem espai per a treballar, volem fer cursos d’informàtica i defensa personal i si compartim amb una altra entitat, tot això no ho podrem fer. Compartir suposa una obligació i nosaltres no podem planejar una sèrie d’activitats si hi ha una altra entitat que entra i surt del local constantment», diu Jacinto Moreno, president de Siglo XXI. En tot cas, hauria de ser l’Ajuntament, com a propietari del local qui hauria d’imposar el seu criteri.

Moreno assegura que si realment l’AV Part Alta va cobrar diners a Club Diògenes, és l’Ajuntament qui hauria de prendre mesures contra l’associació veïnal per haver actuat de forma irregular: «Això no es pot fer i si realment ha estat així, l’Ajuntament els hi hauria de retirar el local o qualsevol altra mesura. Ningú es pot lucrar pel fet d’ocupar un espai cedit pel consistori».

L’accés als locals que cedeix l’Ajuntament, tal com admet Josep Maria Milà, no està reglat de cap manera. De fet, des de l’Ajuntament es reconeix que «l’adjudicació de locals és discrecional, degudament justificada la seva oportunitat i conveniència als interessos públics i nivell d’implicació amb la ciutat». I Milà encara va més enllà: «La CUP demana de fa anys que hi hagi un protocol que serveixi per assignar els locals d’acord amb a una sèrie de paràmetres però això, a l’hora de la veritat, és molt difícil de complir per la casuística que existeix».

«És una situació totalment desesperant. Hem pagat religiosament unes quotes que no ens haurien d’haver cobrat i que l’Ajuntament admet que estava mal fet. En canvi, ells [l’AV Part Alta] continuen tenint el local i nosaltres, en canvi estem al carrer. Al final et planteges quin tipus de prebendes hi ha perquè existeixin aquests comportaments per part de l’Administració», diu Ruiz.

Club Diògenes, per tant, haurà d’esperar.

Col·labora
Porta Enrere és un mitjà completament independent que no rep publicitat pública ni privada. Per fer possible el periodisme d'investigació lliure cal el suport de la ciutadania.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Accepta cookies
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència d’usuari, analitzar el trànsit del lloc web i personalitzar el contingut. En fer clic a "Accepta les cookies", accepteu l’ús de les cookies descrites a la nostra Política de cookies. També podeu configurar quines cookies voleu acceptar fent clic a “Configurar les cookies”.